De garantie waarborg


Bouwbedrijf van Milgen kan u bouwproject onderbrengen bij De Garantiewaarborg®.

De Garantiewaarborg® is dé garantieverstrekker voor nog te realiseren woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen, maar ook voor projecten waarin “wonen en werken” samenkomen, renovatieprojecten alsmede verbouwingen die aan de bestaande bouwobjecten moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van de garantieverstrekking in de civiele techniek.

De Garantiewaarborg® draagt zorg voor een allesomvattende risico-analyse van zowel de ondernemer als het project. Door de toepassing van modelovereenkomsten, algemene voorwaarden en garantieregelingen komt een evenwichtige, wederzijdse aansprakelijkheid tot stand waardoor het tevens mogelijk wordt om voor de realisatie van de projecten externe waarborgen te verkrijgen op grond waarvan aan de opdrachtgevers een aanvullende zekerheid kan worden verstrekt.

Hierdoor hebben aannemers, bouwondernemers en de respectievelijke onderaannemers, projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties, kopers en opdrachtgevers grote voordelen om zonder noemenswaardige risico’s, en in gestructureerde samenwerking, de nieuw-/ c.q. verbouwprojecten in goede harmonie en met wederzijdse tevredenheid tot stand te brengen.


Meer informatie